ثبت دامنه

دامنه خود را جستجو کنید. دامنه یا کلمه کلیدی مورد نظر جهت بررسی وارد نمایید.

لطفا کدی که در زیر مشاهده می کنید وارد نمایید

دامنه
ثبت دامین
انتقال
تمدید
.com
-4,250,000 ریال
1 سال
-4,250,000 ریال
1 سال
-4,250,000 ریال
1 سال
.net
-4,300,000 ریال
1 سال
-4,300,000 ریال
1 سال
-4,300,000 ریال
1 سال
.info
-2,030,000 ریال
1 سال
-6,200,000 ریال
1 سال
-6,200,000 ریال
1 سال
.org
-4,600,000 ریال
1 سال
-4,600,000 ریال
1 سال
-4,600,000 ریال
1 سال
.biz
-5,220,000 ریال
1 سال
-5,220,000 ریال
1 سال
-5,220,000 ریال
1 سال
.co
-10,000,000 ریال
1 سال
-10,000,000 ریال
1 سال
-10,000,000 ریال
1 سال
.eu
-4,060,000 ریال
1 سال
-4,060,000 ریال
1 سال
-4,060,000 ریال
1 سال
.me
-6,500,000 ریال
1 سال
-6,500,000 ریال
1 سال
-6,500,000 ریال
1 سال
.name
-2,850,000 ریال
1 سال
-2,850,000 ریال
1 سال
-2,850,000 ریال
1 سال
.tv
-10,000,000 ریال
1 سال
-10,000,000 ریال
1 سال
-10,000,000 ریال
1 سال
.cc
-5,750,000 ریال
1 سال
-5,750,000 ریال
1 سال
-5,750,000 ریال
1 سال
.cafe
-10,200,000 ریال
1 سال
-10,200,000 ریال
1 سال
-10,200,000 ریال
1 سال
.business
-3,500,000 ریال
1 سال
-3,500,000 ریال
1 سال
-3,500,000 ریال
1 سال
.center
-5,700,000 ریال
1 سال
-5,700,000 ریال
1 سال
-5,700,000 ریال
1 سال
.club
-4,500,000 ریال
1 سال
-4,500,000 ریال
1 سال
-4,500,000 ریال
1 سال
.company
-6,170,000 ریال
1 سال
-6,170,000 ریال
1 سال
-6,170,000 ریال
1 سال
.asia
-4,450,000 ریال
1 سال
-4,450,000 ریال
1 سال
-4,450,000 ریال
1 سال
.apartments
-16,900,000 ریال
1 سال
-16,900,000 ریال
1 سال
-16,900,000 ریال
1 سال
.wedding
-10,500,000 ریال
1 سال
-10,500,000 ریال
1 سال
-10,500,000 ریال
1 سال
.pro
-4,000,000 ریال
1 سال
-5,350,000 ریال
1 سال
-5,350,000 ریال
1 سال
.lawyer
-17,500,000 ریال
1 سال
-17,500,000 ریال
1 سال
-17,500,000 ریال
1 سال
.ca
-4,500,000 ریال
1 سال
-4,500,000 ریال
1 سال
-4,500,000 ریال
1 سال
.shop
-7,500,000 ریال
1 سال
-12,500,000 ریال
1 سال
-12,500,000 ریال
1 سال
.app
-5,600,000 ریال
1 سال
-5,600,000 ریال
1 سال
-5,600,000 ریال
1 سال
.site
-10,500,000 ریال
1 سال
-10,500,000 ریال
1 سال
-10,500,000 ریال
1 سال

لطفا یک دسته بندی را انتخاب کنید

افزودن میزبانی وب

از میان پکیج های هاستینگ انتخاب نمایید

هر نوع پکیج ما متناسب با بودجه های مختلف تعیین شده است

بررسی پکیج ها

انتقال دامنه به ما

با انتقال دامنه، دامنه شما یکسال دیگر تمدید می شود!*

انتقال دامنه

* شامل TLD های خاص و دامنه های به تازگی تمدید شده